“ПРИМОС - МИ” ЕООД

ПРИМОС - МИ ЕООД е фирма която извършва строителство консултантска и търговска дейност на територията на Република България – със собствени бази, административна и складова, многообразна строителна и транспортна техника, постоянен административен, технически и работнически персонал. Изпълнител е на много частни, общински и държавни обекти от ниското и високо строителство. На територията на Република България към момента са изпълнени множество инфраструктурни и ВиК обекти, финансирани от общинския и държавния бюджет, обект на Световната банка – Изграждане на Учебен център в гр. Смолян, обект по програма ФАР – Изграждане на център „Чудните мостове“ Община Чепеларе, реконструкция на сграда на Министерски съвет „ Орлица“ к.к Пампорово, „Почивен дом на БНБ“ к.к Пампорово, Изграждане на Обекти на МВР: „Полицейски участък“ – в с. Баните, общ. Баните, и Полицейски участък - гр. Смолян. В списъка са още няколко хотелски комплекса – Жилищно-хотелски комплекс – „Панорама Резорт“ в ски-курорт Пампорово, Жилищно-хотелски комплекс „Палаз“ в к.к Пампорово, хотелски комплекс в с. Стойките, и частни жилищни сгради. Завършени са още две модерни жилищни сгради и офиси: в центъра на гр. Смолян – Жилищна сграда „КЦ-55“ и в центъра на гр. Чепеларе – Жилищна сграда за сезонно обитаване – „НЕВЯСТАТА“. Фирмата е работила на територията на общините - гр. София, гр. Несебър , гр. Пловдив , гр. Смолян , гр. Чепеларе , с. Баните , гр. Мадан. Фирма ПРИМОС - МИ ЕООД е член на Камарата на строителите в България. Вписана е в Централния професиоанелн регистър на строителите, със защитени 1, 4, 5 група строежи / високо и ниско строителство, пътна инфраструктура и ВиК инфраструктура, и различни видове СМР.

Фирмата притежава следните сертификати:

-ISO 14001 (Система за управление на околната среда)

-ISO 18801 (Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд)

Фирмата участва в различни сдружения,които и позволяват да ползват тяхната история,всички лицензи,техните бази и механизации.Да може да преговаря и да сключва договори за различни обекти от тяхно име.